Evangelie van zondag

Eerste zondag van de Advent   02 december 2018
Tweede zondag van de Advent   09 december 2018 
Derde zondag van de Advent (Zondag Gaudete)  16 december 2018
Vierde zondag van de Advent   23 december 2018
De heilige Kerstnacht   25 december 2018
Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van onze Heer Jezus Christus  25 december 2018
Evangelie: Zondag onder het Octaaf van Kerstmis  30 december 2018 
Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus  02 januari 2017 
Feest van de heilige Familie   07 januari 2018
Tweede zondag na Driekoningen  14 januari 2018 
Derde zondag na Driekoningen   21 januari 2018 
Vierde zondag na Driekoningen 
Vijfde zondag na Driekoningen 
Zesde zondag na Driekoningen 
Zondag Septuagesima   28 januari 2018
Zondag Sexagesima   04 februari 2018 
Zondag Quinquagesima   11 februari 2018 
Eerste zondag van de Vasten  18 februari 2018 
Tweede zondag van de Vasten   25 februari 2018 
Derde zondag van de Vasten   04 maart 2018 
Vierde zondag van de Vasten - Zondag Laetare 11 maart 2018 
Passiezondag (e)  18 maart 2018 
Palm-zondag(1)  25 maart 2018 
Hoogfeest van Pasen   01 april 2018 
Maandag onder het Octaaf van Pasen  02 april 2018 
Beloken Pasen   08 april 2018 
Tweede zondag na Pasen   15 april 2018 
Derde zondag na Pasen   22 april 2018 
vierde zondag na Pasen   29 april 2018 
Vijfde zondag na Pasen   06 mei 2018 
Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus, hoogfeest  10 mei 2018 
Zondag na de hemelvaart van de Heer  13 mei 2018 
Hoogfeest van Pinksteren  20 mei 2018 
De Allerheiligste Drie-eenheid, hoogfeest  27 mei 2018 
Tweede zondag na Pinksteren   03 juni 2018 
Derde zondag na Pinksteren   10 juni 2018 
Vierde zondag na Pinksteren   17 juni 2018 
Vijfde zondag na Pinksteren    
Zesde zondag na Pinksteren  
Zevende zondag na Pinksteren  08 juli 2018 
Achtste zondag na Pinksteren   15 juli 2018 
Negende zondag na Pinksteren   22 juli 2018 
Tiende zondag na Pinksteren   29 juli 2018 
Elfde zondag na Pinksteren   05 augustus 2018 
Twaalfde zondag na Pinksteren   12 augustus 2018 
Dertiende zondag na Pinksteren  19 augustus 2018 
Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming  15 augustus 2018 
Veertiende zondag na Pinksteren  26 augustus 2018 
Vijftiende zondag na Pinksteren  02 september 2018 
Zestiende zondag na Pinksteren  09 september 2018 
Zeventiende zondag na Pinksteren  16 september 2018 
Achttiende zondag na Pinksteren  23 september 2018 
Negentiende zondag na Pinksteren  30 september 2018 
Twintigste zondag na Pinksteren  07 oktober 2018 
Eenentwintigste zondag na Pinksteren  14 oktober 2018 
Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren  21 oktober 2018 
Drieëntwintigste zondag na Pinksteren   
Hoogfeest van onze Heer Jezus Christus, Koning  28 oktober 2018 
Laatste zondag na Pinksteren 25 november 2018 
Hoogfeest van Allerheiligen  01 november 2018