Sacramenten

 

Christus is voor alle mensen van alle tijden bereikbaar via zijn Kerk. Zij is het sacrament van zijn aanwezigheid in de wereld. Sacrament wil dan zeggen een zichtbaar teken waaraan Christus zijn aanwezigheid onherroeplijk heeft verbonden. Het zichtbare teken is een georganiseerde gemeenschap van mensen onder leiding van mensen. Het is een gemeenschap met deels zwakke mensen. Toch is het tegelijkertijd zijn heilige Kerk die door de machten van het kwaad nooit zal worden overwonnen. Aan die Kerk heeft Christus zelf zijn voortdurende, als het op wezenlijke punten aankomt onfeilbare, bijstand beloofd. Hij heeft haar zijn Woord toevertrouwd en de sacramenten van zijn aanwezigheid.

 

Is de Kerk zelf al een sacrament, zij bestaat dankzij de sacramenten die haar opbouwen. Christus heeft zijn Kerk immers vieringen nagelaten waaraan Hij zijn werkzame aanwezigheid verbonden heeft. Sacramenten zijn uiterlijke tekenen (heilige gebaren verbonden met heilige woorden) door Christus zelf ingesteld die werkelijke de genade geven die de tekenen aanduiden. Bv is het uiterlijk teken bij de doop een afwassing, dan geeft de doop de genade van de afwassing van alle zonden.
Van deze bijzondere tekenen zijn er in de katholieke Kerk zeven.

Initiatie sacramenten

1. Doopsel
2. Vormsel 
3. De Eucharistie

Sacramenten van herstel

4. Boete en Verzoening
5. De Ziekenzalving  

Sacramenten van de gemeenschap 

6. Sacrament van de wijding  
7. Het Huwelijk