Habemus Papam

"Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam!” (Ik verkondig u met grote vreugde; we hebben een Paus!)
Met die woorden kondigde kardinaal-protodiaken Jean-Louis Tauran woensdagavond even na achten de nieuwe paus aan.
 
Habemus Papam - Franciscum I
Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
qui sibi nomen imposuit Franciscum
 
 

Wij verkondigen u een grote vreugde;
wij hebben een Paus:
Het is de eminentie en eerbiedwaardige heer,
heer Jorge Maio
Kardinaal van de Heilige Roomse Kerk Bergoglio
die de naam heeft aangenomen van Franciscus
 
Tot verrassing van velen kondigde hij de 77-jarige Argentijn Jorge Mario kardinaal Bergoglio aan als paus Franciscus I.
Bergoglio was aartsbisschop van het bisdom Buenos Aires.
In 1969 werd hij bij de jezuïeten tot priester gewijd.
En in 1992 werd hij benoemd tot hulpbisschop van Buenos Aires.
In 1997 werd hij benoemd tot aartsbisschop-coadjutor van Buenos Aires en in 1998 volgde hij daar na diens overlijden kardinaal-aartsbisschop Antonio Quarracino op.
In 2001 werd hij door paus Johannes Paulus II tot kardinaal gecreëerd met de San Roberto Bellarmino als titelkerk.
 
Paus Franciscus I is de eerste niet-Europese paus sinds het jaar 741.
De laatste niet-Europese paus was Paus Gregorius III (731-741).
Hij kwam uit Syrië.
De Argentijn Jorge Mario kardinaal Bergoglio (76) is door de 115 stemgerechtigde kardinalen verkozen tot nieuwe paus.
Met de Argentijn Jorge Mario kardinaal Bergoglio S.J. (76) heeft de Rooms-Katholieke Kerk voor het eerst een paus die afkomstig is uit Latijns-Amerika, waar 42 procent van alle katholieken woont.
Volgens de Nederlandse bisschoppen kan deze keuze "gezien worden als een teken dat het College van Kardinalen de term ‘wereldkerk’ ook tijdens deze pausverkiezing ter harte heeft genomen”.
Kardinaal Bergoglio was onder meer provinciaal van de Orde van de Jezuïeten voor Argentinië (1973-1979) en rector van de Filosofische en Theologische Faculteit van San Miguel (1980-1986).
Op 20 mei 1992 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot titulair bisschop van Auca en tot hulpbisschop van Buenos Aires.
Zijn bisschopswijding volgde op 27 juni.
Op 3 juni 1997 werd hij benoemd tot aartsbisschop coadjutor van Buenos Aires – op 28 februari 1998 volgde hij kardinaal Antonio Quarracino op. Van 8 november 2005 tot 8 november 2011 was hij voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Argentinië.
Paus Johannes Paulus II creëerde hem kardinaal tijdens het consistorie van 21 februari 2001.
Tot vandaag was hij aartsbisschop van Buenos Aires (Argentinië).
Hij is lid van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, de Congregatie voor de Clerus en de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven.
Ook is hij lid van de Pauselijke Raad voor het Gezin en van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika.
 
De eerste woorden van paus Franciscus tot de gelovigen op het Sint-Pietersplein.
Goedenavond!
Jullie weten dat het de taak van het conclaaf was, Rome te voorzien van een bisschop.
Het ziet er naar uit dat mijn broeders de kardinalen hem van het einde van de wereld hebben gehaald!
Ik wil jullie bedanken voor jullie welkom.
Mensen van Rome: bedankt!
Ik zou willen bidden voor Benedictus XVI.
Laten wij allemaal samen voor hem bidden zodat de Madonna voor hem kan zorgen. (Paus Franciscus bidt het onzevader, gevolgd door een weesgegroet)
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
En laten we nu samen aan het werk gaan, samen wandelen, in de Kerk van Rome.
Dit is het pad van broederschap en vertrouwen.
Laten we voor elkaar bidden vanwege de grote broederschap van de wereld.
Ik bid dat het pad vruchtbaar zal zijn voor deze prachtige stad.
Nu zal ik jullie zegenen.
Maar ik wil jullie een gunst vragen, om jullie gebed om mij te zegenen als jullie bisschop.
Laten we in stilte bidden, jullie gebed voor mij. (De paus krijgt de stola omgehangen.)
Ik ga jullie zegenen, en de hele wereld – alle mannen en vrouwen van goede wil... (Paus Franciscus geeft zijn zegen Urbi et Orbi, waarnaar luid gejuich.)
Ik ga jullie nu verlaten.
Goede avond, en ik wens jullie vrede.