December

01 december
02 december  Heilige BIBIANA* 
03 december  Heilige FRANCISCUS XAVERIUS* 
03 december
04 december  De heilige PETRUS CHRYSOLOGUS* 
04 december H. Petrus Chrysologus
04 december  De heilige BARBARA* 
04 december H. Johannes van Damascus
06 december  De Heilige NICOLAAS* 
06 december
07 december  De Heilige AMBROSIUS* 
07 december
08 december  Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria* 
08 december
09 december
10 december  Heilige MELCHIADES* 
11 december  Heilige DAMASUS*  
12 december  In het Octaaf van de Onbevlekte Ontvangenis*
12 december
13 december  Heilige LUCIA* 
13 december
14 december  H. Johannes van het Kruis 
15 december  Octaaf dag van de Onbevlekte Ontvangenis*
16 december  Heilige EUSEBIUS*  
17 december   O Wijsheid, die alles krachtig en toch met goedheid regelt*
18 december  Kom, strek uw hand uit en verlos ons* 
19 december  Kom, bevrijd ons en toef niet langer* 
20 december  Kom, leid hem de kerker uit* 
21 december  Heilige THOMAS, Apostel*  
21 december  Adventsgezangen* 
22 december  O, Koning der volkeren* 
22 december
23 december  Nu gaat alles in vervulling…* 
23 december
24 december  Heden zult gij weten dat de Heer komt* 
24 december
25 december  Heden is CHRISTUS geboren* 
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december