De heilige BARBARA *

 
Sterfdag: 4 december omstreeks 300;
Graf: Volgens de overlevering te Piacenza in het bisdom Torcello; volgens anderen te Kiev in het St.Michaëlsklooster.
Afbeelding: voorgesteld met Kelk en Hostie, met een toren die drie vensters heeft, met een zwaard.
Haar feest kwam in de 12de eeuw in de Romeinse kalender; haar verering is echter veel ouder.
Leven (legendarisch): Barbara, geboortig van Nicomedië, was de dochter van een heidens edelman.
Om haar schoonheid sloot de vader haar in een toren op, om haar aan de listen en lagen van de mannen te onttrekken.
Barbara deed de gelofte van maagdelijkheid en liet gedurende de afwezigheid van haar vader in de toren een derde venster aanbrengen, ter ere van de Heilige Drie-eenheid, ook versierde zij haar bad met het teken van het heilig kruis. Daarover was haar vader bij terugkeer zo verbolgen, dat hij haar met getrokken zwaard wilde doden.
Slechts door een wonder werd zij gered.
Voor de rechter geleid, moest zij nog vele martelingen verduren en ten slotte sloeg haar eigen vader haar het hoofd af. Hij werd spoedig daarop door het strafgericht van God getroffen.
– De heilige maagd wordt in het Oosten en in het Westen vereerd als patrones van de artilleristen en mijnwerkers vereerd.
Vooral wordt zij aangeroepen om ons te behoeden tegen een plotselinge dood.
Toepassing: Er bestaat een oud gebedje:
Heilige Barbara, gij edele bruid,
U vertrouw ik mijn ziel en lichaam toe,
Zowel in dit leven als in de dood.
Kom mij te hulp in mijn laatste nood.
Help mij, dat ik vóór mijn sterven de heilige Sacramenten verwerve!
 
Sint Barbara, ook patrones van de timmerlieden en metselaars, is één van de voornaamste "noodhelpers”.
 

Afbeelding invoegen

In Limburg worden de z.g. Barbara takken, kersen- of berken twijgen gesneden, die in water of vochtige aarde gezet, op Kerstmis zullen bloeien, - treffend kerstening en symbolisering van het vruchtbaarheid idee.
– dit gebruik houdt een diepe godsdienstige gedachte in: "de twijg uit de wortel van Jesse en de bloem uit zijn wortel” is Jezus Christus, die wij gedurende de Advent kweken en verzorgen en die met Kerstmis als bloem zal bloeien.
Vergelijk ook de Roos van Jericho.