Heilige FRANCISCUS XAVERIUS*

 
Heilige FRANCISCUS XAVERIUS, Belijder:
De heilige Franciscus Xaverius was Adventsprediker voor vele heidenen.
 
Kunnen wij een brug slaan van de heilige van de dag naar de Advent?
Xaverius was voorloper en doper vóór de komst van CHRISTUS in Indië en Japan.
De grote missionaris bereidde in het verre Oosten als een tweede Johannes de weg des Heren.
Sterfdag: 2 december 1552.
Graf: Zijn lichaam rust sedert 1554 in Goa (Indië).
De rechterarm werd in 1614 naar de Gésú (Jezus) kerk te Rome overgebracht.
Leven: De grote missionaris is geboren in 1506 op het slot Xavier in Navarra; hij leerde in 1525 de heilige Ignatius kennen, werd zijn tweede gezel; in 1542 werd hij naar Indië gezonden, van 1549 tot 1551 werkte hij in Japan.
Ontelbare landstreken doorkruiste hij voortdurend te voet, dikwijls barrevoets.
Japan en nog zes andere koninkrijken bracht hij het Geloof.
Vele honderdduizenden bekeerde hij in India alleen al tot CHRISTUS.
Machtige vorsten, waaronder koningen dompelde hij in de reinigende bron van het Heilig Doopsel.
En ofschoon hij zulke grote dingen voor God gedaan heeft, was hij zo deemoedig, dat hij nooit anders dan geknield aan zijn overste, de heilige Ignatius placht te schrijven.
Zijn vurige ijver voor de verbreiding van het Evangelie bekrachtigde God met talloze heerlijke wonderen. Enige doden wekte hij ten leven op.
Waaronder één, die daags tevoren begraven was.
 

Afbeelding invoegen

Zijn enige hartstocht was zielen voor de hemel te winnen. "Geef mij zielen, o God! was zijn voortdurend gebed.
Ja, hij verdient de titel: Venator animarum…zielenjager.
Toepassing: De heilige Franciscus Xaverius is patroon van de verbreiding van het Geloof.
Het grote Missiebevel van CHRISTUS aan Zijn Kerk eist ook mijn medewerking.
Ik wil vandaag voor de missionarissen bidden.
En naar vermogen een kleine stoffelijke bijdrage geven voor hun ondersteuning.