De Heilige AMBROSIUS*

 
H. AMBROSIUS: Bisschop & Kerkleraar:
Sterfdag: 4 april 397 (vandaag is het zijn wijdingsdag).
Grafkerk: San Ambrosio te Milaan.
Afbeelding: als bisschop met een boek en een bijenkorf.
Leven: Ambrosius, waarschijnlijk te Trier als kind uit een voorname Romeinse familie geboren, werd als catechumeen tot bisschop van Milaan gekozen.
Hij was een beroemd predikant; door zijn preken werd Augustinus bekeerd en door hem gedoopt.
Hij onderscheidde zich door vrijmoedigheid ten opzichte van koningen.
Na de moord op keizer Gratianus werd Ambrosius als gezant naar diens moordenaar Maximus gezonden; toen deze weigerde boete te doen sloot hij hem buiten de gemeenschap van de Kerk.
Keizer Theodosius ontzegde hij wegens het door hem in Tessalonika aangerichte bloedbad de toegang tot de kerk.
Ambrosius hield hem David voor, de echtbreker en moordenaar, met de woorden: "Zijt gij de zondaar gevolgd, volg dan ook de boetedoener!
Theodosius nam ootmoedig de opgelegde boete op zich.
De heilige komt ons dikwijls in het brevier tegen als leraar en bezielende hymendichter.
Zijn geschriften ademen een oudchristelijke liturgische geest.
Hij gaat geheel op in het Mysterium Fidei.
Ook aan de leken worden zijn geschriften ten zeerste aanbevolen.
Hij behoort tot de vier grote Latijnse Kerkleraren.
Toepassing: Op bijzondere wijze is voor ons de heilige Kerkleraar een leermeester van de Liturgie.
O mocht hij ons toch zorg voor de Liturgie ingeven, overeenkomstig onze tijd, zoals hij die in zijn tijd bevorderde en schiep, ook met het kerkvolk.
In de Liturgie hebben we de eerste onontbeerlijke bron van het Christelijke Leven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen