H. Johannes

 
De jongere broer van Jacobus is Johannes.
Beiden zijn zonen van Zebedeus.
Hun moeder is Salome.
De broers zijn vissers, die hun netten achter zich laten en Jezus volgen.
Samen met Petrus en Jacobus behoort Johannes tot de intiemste vrienden.
Vanaf het begin is Johannes de meest geliefde apostel van Jezus.
Hij is er bij de meest belangrijke en bijzondere gebeurtenissen in het leven van de Heer.
Hij is aanwezig op de bruiloft te Kana en met Petrus en zijn broer is hij erbij op de berg Tabor.
Daar verandert Jezus voor hun ogen van gedaante en waar zijn kleren schitterend wit worden.
Ook speelt Johannes een belangrijke rol in de Hof van Olijven en op de Kalvarieberg.
Johannes wordt beschouwd als de schrijver van het vierde evangelie; het evangelie dat niet tot de synoptici behoort.
Ook de Apocalyps, of Openbaringen, is van zijn hand.
Hij schrijft het als banneling op Patmos.
In tegenstelling tot de andere apostelen, is Johannes op hoge leeftijd een natuurlijke dood gestorven. Patronage Sint Johannes is onder andere, vanwege zijn schrijverstalenten, patroon van schrijvers, boekbinders, boekhandelaren en -drukkers, notarissen en ambtenaren.
Johannes wordt aangeroepen om hulp tegen brandwonden, epilepsie en vergiftingen.
Dit laatste omdat er een waarschijnlijke poging is gedaan om hem te vergiftigen.
Attribuut Een adelaar, een kelk (vanwege de vergiftigingspoging).