1. Doopsel

Dit is de poort tot de Kerk en tot alle andere sacramenten.
Het is ook de poort tot het eeuwig leven.
Voorwaarde voor het doopsel is het geloof in Christus.
Het doopsel bestaat in drievoudige met of onderdompeling in water terwijl gelijktijdig wordt gezegd: "Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest".
In dit sacrament krijgt de dopeling deel aan het paasmysterie van Christus: al zijn zonden (erfzonde en persoonlijke zonden) worden afgewassen; hij krijgt deel aan het paasleven van de Heer; hij wordt lid van de heilige Kerk.