Paulus de Witte Ridder

Paulus de Ridder vertegenwoordigt de Witte Ridders, een groep van Rooms-Katholieke gelovigen die leven en werken vanuit hun grote liefde voor de Moederkerk.
 
In een tijd waarin de Rooms-Katholieke kerk door schandalen geteisterd in de verdediging gedrongen wordt, lijkt de boodschap waar het allemaal om gaat langzaam onder te sneeuwen.
De Witte Ridders hebben de handschoen opgepakt en zich als verdediger van ons prachtige Geloof opgeworpen.
De boodschap is ook in deze tijd springlevend.
 
In kleine goed verteerbare brokjes worden oude waarheden ondubbelzinnig beschreven.
Altijd is het uitgangspunt Gods grote Liefde voor Zijn schepping, de mens.
 
Het mooie van ons geloof is dat niemand verplicht wordt te geloven.
Dat is de vrije keus, door God gegeven aan de mens.
Niemand kan een ander het Geloof schenken, dat is voorbehouden aan de grote Genade van God.
Dat neemt niet weg dat Hij Zijn Hart altijd open heeft staan voor jou, Hij wacht alleen op jouw actie.
 
Laat de gesproken woorden diep tot in de kern van jouw wezen doordringen en accepteer het geschrevene, of verwerp het.
Je kiest voor God, of je bent tegen Hem.
Er is geen tussenweg mogelijk.
Aan jou de vrije keus.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.
 
 

 1. Bekeert U, de tijd is kort 26. Het Onze Vader: (in het Latijn en het Nederlands)
 2. De boodschap is springlevend. 27. Vindt jezelf, door jezelf op te geven.
 3. Jouw persoonlijke relatie met God 28. Ik wil bij U zijn.
 4. Kiezen 29. De smalle en de brede weg.
 5. Hou het simpel 30. Brandend verlangen.
 6. Maar wie zich verheft, zal worden vernederd. 31. De mens is geen dier.
 7. Ons supergrote ego. 32. Verdriet.
 8. Vergeven. 33. Voor God is niets onmogelijk
 9. Respect. 34. Bezetenheid bestaat
10. Het Huis van God. 35. Schuil bij Mij.
11. Klein of groot. 36. Christen.
12. Kom naar Mij. 37. De Heilige Communie.
13. Onderzoekt alles en behoudt het goede. 38. De Heilige Communie (2)
14. Bidden, bidden, bidden. 39. Het Celibaat
15. Jezus lijdt opnieuw. 40. Gebeuren er nog wonderen in deze tijd?
16. De leerling is niet meer dan de Meester. 41. Bekering.
17. De eeuwigheid. 42. Wie Mij liefheeft.
18. Het leven is maar kort. 43. Allerheiligen.
19. Bedankt. 44. Ongelovige Thomas.
20. De Tien Geboden. 45. Kerstmis.
21. Mijn hart loopt over van Liefde. 46. Driekoningen
22. Weest waakzaam. 47. Vasten
23. Nederig zijn. 48.
24. Een wolf in schaapskleren. 49. Onze Moeder
25. Contact met God. 50. Bekeert U, de tijd is kort.