Allerheiligen.

 
Beste vriend,
 
Vandaag is het Allerheiligen, een grote feestdag in onze kerk.
Op deze dag herdenken wij alle mensen die hun leven in dienst van de ander gesteld hebben en daarmee een voorbeeld zijn voor anderen.
Er zijn bekende Heiligen, zoals pater Pio en Moeder Theresa, maar er zijn nog veel, veel meer onbekende Heiligen, mensen zoals jij en wij die trouw willen zijn aan het Woord van God en Zijn Bruid, de kerk.
De gemeenschap van de gelovigen blijft niet beperkt tot de levende mensen op aarde, maar vormt een hechte band tussen aarde en hemel met alle engelen en Heiligen.
Het kwaad probeert onophoudelijk de scheiding tussen aarde en hemel te bewerkstelligen en is daarmee reeds in een vergevorderd stadium, getuige al die mensen die zeggen van God te houden, maar niet geloven in de gemeenschap zoals God die bedoeld heeft.
Beste vriend, de aarde en de hemel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom ook kunnen wij de Heiligen aanroepen en vragen om ons te helpen in onze levens op aarde.
Als Witte Ridders streven wij ook naar Heiligheid.
Wij stellen ons leven in eerste instantie in dienst van de ander.
Dat kunnen wij alleen door ons te voeden met de Heilige Sacramenten, zodat wij bestand kunnen zijn tegen de verlangens van ons eigen ego.
De Heiligen in de Hemel helpen ons daarbij en daarom roepen wij hen aan in onze gebeden en daarom mijn beste vrienden heeft onze kerk speciaal voor hen 1 november tot een feestdag gemaakt.
De Witte Ridders vragen jou om de verhalen te lezen van onze Grote Heiligen, zodat jezelf gesterkt wordt en kracht kunt putten om de lange levensweg te voltooien en zelf Heilig te worden.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.