Onze Lieve Vrouw van Smarten

 
Op Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing) gedenkt de Katholieke Kerk de zeven smarten van Maria :
 
1.De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus
2.De vlucht naar Egypte
3.Het zoekraken van Jezus in de Tempel
4.Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
5.Maria staat onder Jezus' kruis (zie Stabat Mater)
6.Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname (zie piëta)
7.Jezus wordt begraven
 
Deze gedenkdag heeft een eigen sequentie, het Stabat Mater
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten wordt in Nederland bijzonder vereerd in Hoorn, Oud-Zevenaar, Roosendaal, Bergharen en onder de titel Besloten Tuin in Warfhuizen.
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is de patrones van Slowakije, de staat Mississippi en Mola di Bari in Italië. In de iconografie wordt Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten afgebeeld als een vrouw van wie het hart doorstoken is met zeven zwaarden.
In Vlaanderen is ze ook bekend als Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën; in Spanje als María Santísima Dolorosa.