De ziel doorboord

 
Broeders en zusters in Christus,
Gisteren vierden wij het feest van Kruisverheffing.
Het heilig kruis waaraan de Man van Smarten was vastgenageld en is gestorven.
Nu vandaag Maria, Zijn Moeder, de Moeder van Smarten, haar ziel werd met een zwaard doorboord.
De liturgie van vandaag staat dan ook helemaal in het teken van de smarten van Maria.
De smarten die zij in haar leven als de Moeder van God heeft doorstaan.
De geestelijke band tussen Maria en haar Zoon is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Maria deelde vreugde en verdriet, maar het zwaarste lijden onderging zij tijdens de kruisweg.
Wat moet er wel niet allemaal door haar heen zijn gegaan, als zij Jezus ontmoet op Zijn weg naar Calvarië.
Haar Zoon, met een kruis op Zijn schouders en Zijn hoofd gekroond met een doornenkroon.
Door de Joden afgewezen en ter dood veroordeeld.
Maria volgt haar Zoon en staat daar onder het kruis.
Niet ver weg van het kruis, op een afstand toekijkend, maar nabij Jezus, om bijstand te verlenen in Zijn stervensuur.
Ze staat naast haar Zoon die een mensonterende slavendood, als misdadiger, sterft.
Tenslotte krijgt zij haar Zoon terug, de wereld heeft aan Hem het vonnis voltrokken.
Het beeld van Maria, de sterke vrouw, die zich door de grote ellende en narigheid niet laat wegdrukken of gaat vluchten, zoals de leerlingen, de mannen dat deden.
Want, stuk voor stuk renden ze weg, toen hun Heer werd opgepakt, gegeseld en gedood.
De één verraadde Hem, de ander verloochende Hem.
Maar Maria, is de sterke vrouw met een groot Godsvertrouwen.
 


Zo moge zij ons tot voorbeeld zijn, zij heeft dit alles doorstaan met de kracht van de Heilige Geest, voor wie zij volledig openstond.
Beste mensen, elk mensenleven wordt gekenmerkt door momenten of zelfs tijden van droefheid en pijn.
Het zijn de vele kruisen die wij in ons leven ontmoeten, kruisen die wij geneigd zijn te ontvluchten, wetende dat dit niet altijd kan.
De grootste smart is dan ook wel het afscheid nemen van iemand die je dierbaar is.
Hieraan ontkomt niemand van ons, dit kruis kunnen wij niet ontvluchten.
Het kan je hele verdere leven zelfs overschaduwen.
Ja, smart kan onze ziel doorboren.
Het is goed daarbij voor ogen te houden dat juist in het leed, in de pijn en het verdriet, dat wij te dragen krijgen, mensen elkaar in liefde meer nabij kunnen zijn, dan ooit daarvoor.
Wanneer we de liefde tussen Jezus en Zijn Moeder overwegen, dan mag ons dit stil maken.
Want Maria kwam niet in opstand, maar bleef onder het kruis staan, ze moest bij haar Zoon blijven hoe zwaar en onmenselijk het ook moge zijn. Medegelovigen, laten wij aan Maria een voorbeeld nemen, haar bijstand vragen in moeilijke en soms ondragelijke momenten.
Laten wij leven vanuit de overgave aan Gods heilige Wil, die ons menselijk verstand vaak ver te boven gaat.
Mogen wij dan het lijden en het verdriet dat ons overkomt, op voorspraak van de Moeder Gods, opdragen aan de Heer.
Christus heeft ons Zijn Moeder gegeven om zo te kunnen volhouden en niet op te geven.
Maria, Moeder van Smarten, bid voor ons.
Amen.

Hans Smits