Vervult met vreugde

 
Broeders en zusters in Christus,
Wanneer wij een vreugdevolle gebeurtenis meemaken dan willen we dat vaak niet voor onszelf houden, maar het zoveel mogelijk delen met anderen.
Dit zou ook zo moeten qua gelovig - en kerkelijk leven, maar hierover wordt weinig naar buiten gebracht en diep verscholen in het binnenste.
Vreugde, blijdschap is bij velen ver te zoeken en erkenning blijft achterwege.
De evangelist Johannes heeft het reeds opgetekend: "Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum…..et mundus eum non cognovit.”
"Dit was het ware Licht, dat iedere mens verlicht, die komt in deze wereld…..maar de wereld erkende Hem niet”.
Hierdoor blijft het leven van veel mensen omgeven door duisternis, doordat zij Gods Zoon niet erkennen.
De weg om het Kind in de kribbe te vinden is inderdaad geen gemakkelijke weg, dit hebben ook de Wijzen uit het Oosten ervaren.
Maar zij hebben hun eigen zekerheden overboord gegooid en gingen de weg die God hen wees.
Ze waren bereid om Gods bijzondere teken vanuit de hemel te zien.
De Wijzen staan ook niet centraal in het evangelie van Mattheüs, máár het Kind van Bethlehem.
Een Kind, dat een boodschap heeft voor alle mensen, voor herders en koningen, voor heel aarde!
 

Afbeelding invoegen

Ook wij ontvangen deze boodschap en als wij hem willen verstaan, dan zullen wij evenals de herders en de Wijzen, naar het Goddelijk Kind op zoek moeten gaan.
Tijdens onze zoektocht krijgen wij tekenen, die ons helpen om tijdens onze levensweg, de juiste weg te bewandelen.
"Herodes liet de Wijzen heimelijk bij zich komen en ondervroeg hen nauwkeurig over het tijdstip en zei: Gaat en doet zorgvuldig onderzoek naar het Kind, en als gij Het gevonden hebt , komt het mij dan zeggen; dan kan ik Het ook gaan aanbidden.” ( Matth. 2: 7-8)
Ja, onderweg kunnen wij net als de Wijzen, dwaalwegen en zijpaden tegen komen.
Maar als we er oog voor hebben zal de ster van het geloof ons dan leiden, om dwaalwegen te trotseren en dwaalleraren weerstaan.
Maar daarom zullen we moeten blijven bidden, want onderweg zullen we vele Herodessen tegen komen.
Die ons op sluwe wijze zullen proberen uit te horen en zogenaamd gelijkgezind hulde willen brengen aan de nieuwe Koning, maar kwade bedoelingen met zich meedragen.
Laten wij onze ogen niet afhouden van de ster die ons de weg wijst naar het Kind in de kribbe.
De drie Wijzen lieten alles achter om Hem te gaan zoeken en in alle nederigheid knielden zij voor het kleine Kind neer.
Die nederigheid moeten ook wij ons eigen maken, anders zal knielen niet tot de mogelijkheid behoren.
Knielen maakt ons klein en laat zien wie we werkelijk horen te zijn en waar alles om gaat.
Christus heeft ons dit zelf voorgedaan, knielend waste Hij de voeten van Zijn apostelen.
Na hun ontmoeting met het Kind Jezus gingen de Wijzen langs een andere weg naar huis terug, want hun hart was gevuld met het Licht en de warmte van het Kind en daar waren de sluwe ideeën en de duivelse gedachten van Herodes niet tegen bestand.
Moge onze ontmoeting met het Kind Jezus ons sterken en ons vervullen met Licht en warmte en dit uit te dragen.
"Zij gingen het huis binnen en vonden het Kind met zijn moeder Maria.” ( Matth. 2:12 )
Want zoals de harten van de Wijzen vervult waren met vreugde, zo moeten ook wij deze vreugde aan anderen meedelen.
Deze vreugde van de ontmoeting met de Heer mag meegedeeld worden, ook al zullen wij er soms andere wegen moeten bewandelen.
Medegelovigen, laten wij ons klein maken door in aanbidding voor het Christuskind neer te knielen en hulde te brengen, knielen voor Hem die voor ons het ware Licht is.
Amen.
 
Hans Smits