Tot verdrijving van slechte gedachten

Gebed
Almachtige en zachtmoedige God, zie genadig neer op onze gebeden en bevrijd onze harten van de bekoringen van slechte gedachten, opdat wij een waardige woonplaats mogen worden voor de Heilige Geest.
Door onze Heer......van dezelfde Heilige Geest.
 
Offergebed
Heer, wij dragen U deze offergaven op tot ons heil, opdat Gij onze zielen zoudt reinigen van onzuivere gedachten, ze ongeschonden bewaren en met de genade van de Heilige Geest verlichten.
Door onze Heer.......in de eenheid van dezelfde Heilige Geest.
 
Slotgebed
God, die ieder mens verlicht die in deze wereld komt, wij bidden U, verlicht ook onze harten met het licht van uw genade, opdat wij altijd mogen denken wat uw majesteit waardig en welgevallig is, en U oprecht mogen beminnen.
Door onze Heer.
 


  Afbeelding invoegen