Stille Zaterdag

 

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.
Bezinning Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag genoemd, is een dag van bezinning. Er wordt teruggekeken op het lijden en sterven van Jezus Christus, die op deze dag in zijn graf rust. Als de gelovigen op Paaszaterdag in de stilte van hun hart het graf van Christus bezoeken, komen zij tot het besef dat hij werkelijk gestorven is.

Dodenrijk
Christus heeft Duivel en dood voor alle mensen overwonnen, ook voor de mensen die leefden voordat het Kruisoffer werd gebracht. De Kerk leert dat Christus op Stille Zaterdag 'is nedergedaald ter helle'. Alle mensen die vóór het offer van de Kruisdood Rechtvaardig waren geworden, heeft Christus - voorafgaand aan zijn Verrijzenis - bevrijd uit het dodenrijk.

Sabbat
Op de zaterdag na het lijden en sterven aan het kruis, zo verhaalt de Bijbel, gaat er niemand naar het graf, waarin Jezus de dag tevoren is gelegd. Het is immers Sabbat, en ook de Joodse volgelingen van Jezus nemen de sabbatsrust in acht. Wel worden er, op verzoek van de hogepriesters en de Farizeeën, Romeinse wachters bij het graf opgesteld. Zo willen de Joodse leiders voorkomen dat leerlingen van Jezus het lijk stelen om daarna te kunnen beweren dat hij is verrezen.

Geen H. Communie
Op Paaszaterdag wordt net als op Goede Vrijdag de Eucharistie in het geheel niet gevierd. In tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt op Paaszaterdag zelfs de Heilige Communie niet uitgereikt. Er worden wel enige geconsacreerde hosties voorradig gehouden, voor het geval stervenden willen communiceren.