ROZENKRANS feest*

 
ROZENKRANS feest: is een verheerlijking van de allerheiligste Maagd om de bescherming, die zij aan de Kerk verleent.
Het werd ingesteld als een dankbare herinnering aan de wonderbare overwinning van de wapens van de Christenen in de zeeslag bij Lepanto (1571) e.a. overwinningen op de turken.
Het feest werd onder Paus LeoXIII in rang verhoogd (1887) en het Officie uitgebreid (1888).
De Rozenkrans is een wijze van bidden, die zich uit de Middeleeuwse Maria liefde heeft ontwikkeld.
Paus Pius V heeft het Rozenkransgebed zeer bevorderd en spoedig werd ‘t het meest geliefde volksgebed van de Christenheid, dat door de Kerk met veel aflaten werd voorzien.
Rozenkransgebed en de Liturgie: Men verwijt ons, vrienden van de Liturgie, dat wij de Rozenkrans gering schatten.
Is dat het geval?
Neen!
 
Wij moeten voor alles fundamenteel onderscheid maken.
1. Het breviergebed en de H. MIS zijn Liturgie d.w.z. openbare godsdienst van de Kerk. De Rozenkrans is privaat gebed. En godsvrucht van het volk, die door de Kerk zeker wordt goedgekeurd en aanbevolen. Zeker moet Liturgisch gebed hoger geacht worden dan privaatgebed. Dat is het grondbeginsel. Het zijn twee geheel verschillende dingen. Daarom moet echter volstrekt niet het Rozenkransgebed geringschat een verlaagd worden.
2. Vervolgens bestrijden wij het wijd verspreidde gebruik, gedurende de H.MIS de rozenkrans te bidden; want wij streven ernaar, dat alle gelovigen zoveel mogelijk actief deelnemen aan het Heilig Offer, hetgeen zeker door een gebed als de rozenkrans, dat van een geheel andere aard is, niet kan worden bereikt. De H.MIS is juist Offer en handeling, de rozenkrans echter is beschouwing en gebed. De Rozenkrans kan een goede voorbereiding en een passend besluit van de H.MIS zijn. De voornaamste inhoud van de rozenkrans is immers: het Leven en Sterven en Verrijzenis van de Heer, dus het Verlossingswerk van CHRISTUS, dat ook in het Misoffer wordt verwezenlijkt. Dat is het fundamentele.  
 

Afbeelding invoegen

Van de andere kant kunnen wij ook bruggen slaan tussen rozenkrans en liturgie.
Het rozenkransgebed is nu eenmaal uit het liturgisch denken van de vroegere tijd voortgekomen.
Het heet nu nog het Maria psalter.
De honderd en vijftig ‘Weesgegroeten’ van de gehele rozenkrans zulle voor veel mensen een kortere vervanging van het brevier zijn,als zij geen tijd en geen gelegenheid hebben of geen voldoende opleiding hebben gehad om het kerkelijk Officie te bidden.
Zo is het Maria psalter een korter en eenvoudiger "brevier" – naast de kerkelijke getijden.
Paus Pius XI dringt in zijn encycliek van 29 september 1937 op het bidden van de Rozenkrans aan, in de maand Oktober, vooral om de rampen af te weren, die de wereld bedreigen van de kant van het communisme en het moderne heidendom.
Tevens drukt hij vaders en moeders op het hart des avonds, binnen de huiselijke muren de rozenkrans te bidden.
Dezelfde Paus noemt de Rozenkrans ook: "het Psalter van de heilige Maagd" en "het brevier voor het evangelische christelijke leven".