Om regen te vragen

Gebed
God, in wie wij leven, ons bewegen en zijn, schenk ons de nodige regen, opdat wij door deze tijdelijke middelen voldoende geholpen worden en zo met meer vertrouwen naar de eeuwige genademiddelen streven.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Wij bidden U, Heer, laat U door de aangeboden offergaven verzoenen en schenk ons de zo nodige hulp van een voldoende regen.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Wij bidden U, Heer, schenk ons een heilzame regen en gewaardig U het verdorde aanschijn van de aarde met het water van de hemel te besproeien.
Door onze Heer.
 
 


 

Afbeelding invoegen