Laat u niet misleiden

Broeders en zusters in Christus,
Hoe duidelijk is het evangelie van deze zondag?
"Weest op uw hoede voor valse profeten, wolven in schaapskleren en aan de vruchten zult ge ze kennen.”
Het beeld dat Jezus gebruikt is héél duidelijk.
Een goede boom brengt goede vruchten voort, een zieke boom slechte vruchten.
Aan hun vruchten kunt gij ze kennen.
Ja, aan wat iemand zegt of doet kan men iemands innerlijke houding herkennen.
Iemand zegt gewoon en medelevend te zijn, maar achteraf blijkt dat deze persoon innerlijk vreselijk arrogant en op eer uit is, iemand die meer aan zichzelf denkt dan aan de medemens.
Iemand die dagelijks met een masker zijn ware aard bedekt.
Hoe vaak komt het niet voor dat we er op den duur wel achter komen, maar dan is het vaak al te laat.
Dat Jezus zijn leerlingen waarschuwt , dat is kennelijk nodig.
Hij wil waarschuwen voor mensen die denken de messias te zijn, dat zij de waarheid in pacht hadden.
"Weest op uw hoede voor de valse profeten.” (Matt.7, 15)
Jezus zegt: "kijk naar de vruchten dan weet je gauw genoeg of iemand het eerlijk meent of niet, te vertrouwen is of niet.”
Beste mensen, we leven in een maatschappij waarin iedereen zijn mening kan uiten.
Dat moet een goed gevoel geven, gevoel van vrijheid.
Maar schijn bedriegt, want vaak wordt deze vrijheid een reden voor mensen om zelfzuchtig te worden.
Mensen die je dan dingen en meningen gaan opdringen.
De media staat er bol van, mensen hebben schijnbaar aanpassingsproblemen, vinden dat het ene maar moet wijken voor het ander.
Gaat het niet goedschiks dan maar kwaadschiks, ten koste van onschuldige mensen.
Alles wat niet in hun denkwijze thuishoort, zal worden omschreven en aangeklaagd als aanstootgevend of onrein.
We moeten tolerant zijn zeggen de profeten, en wijzen ons het geluk aan in deze wereld.
Hun woorden werken vaak positief op onze gevoelens, want wat is er mooier dan vredelievendheid.
Maar hoe vaak is het eenzijdig en wordt onze vredelievendheid gebruikt en op de proef gesteld.
"Weest op uw hoede voor de valse profeten, want zij komen tot u in schaapkleren, maar van binnen zijn het roofgierige wolven.”
Ook al lijken ze van de buitenkant, in een oppervlakkige ontmoeting, heel acceptabel, PAS OP!!
Kijk naar hun vruchten!!
Natuurlijk kan men zich afvragen: wat zijn dan de goede vruchten?
Het evangelie van deze zondag helpt ons hiermee op weg.
Als onze inzet en ijver berust op een grote liefde voor God, als ons iets gezegd of aangeraden wordt en het is in overeenstemming met Gods geboden, dan zijn we op de goede weg.
Daarnaast komt nog een tweede vraag: voor wie doe ik het en wie vraagt het van mij?
Echt geluk, mede gelovigen, komt voort uit een goede en intieme relatie tot God.
Hij is het die ons het leven geeft en aan Hem alleen komt het toe om gediend te worden.
Niets en niemand kan en mag zich aan God gelijk stellen, waaraan men zich op politiek vlak heel vaak schuldig maakt.
Er wordt over leven en dood geoordeeld alsof het een eigendom is, waarover een ander rustig over mag beslissen.
God wordt aan de kant geschoven en zelfs dood gezwegen en even lijkt de wereldse macht sterker.
Bijna niemand denkt dan ook nog na over het oordeel als men zich later moet verantwoorden voor de troon van de Allerhoogste.
Dat is voor velen een mooi sprookje uit de schooltijd.
Goede vruchten zullen dus altijd met God te maken hebben!
Hoewel onderscheiding van de goede en de slechte vruchten helemaal geen gemakkelijke opdracht is, zeker niet als er valse profeten aan het werk zijn.
Laten wij elke dag bidden, dat we de moed en het inzicht mogen hebben om de valse profeten te kunnen onderscheiden en trouw te blijven aan God en Zijn geboden.
Zo kunnen wij op weg gaan, vaak via de kleine en moeilijke weg, naar het Vaderhuis.
Amen.
 
Hans Smits