Ik wil bij U zijn.

 
Beste vriend,
 
De Witte Ridders praten heel veel met elkaar over ons prachtige Rooms-Katholieke Geloof.
Als Witte Ridders voelen wij ons ondergedompeld in Gods Grote Genade en Liefde.
Wij voeden deze Liefde zo vaak als we kunnen door het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Jezus in de Heilige Eucharistie.
Alleen dan, beste vriend, ben je in staat de verlokkingen van het leven te weerstaan.
Alles wat onze vrienden meemaken, maken wij ook mee.
Vaak wordt ons gevraagd of zo'n gelovig leven niet vreselijk saai is.
Nou mijn beste vriend, integendeel.
Het leven is zo rijk en de aarde en alles wat daarop leeft is zo mooi, alles, maar dan ook alles mogen wij gebruiken van God.
Het enige wat God van ons vraagt, is Zijn wetten te respecteren.
En niet omdat het moet, maar omdat Hij zoveel van je houdt en vraagt of jij deze Liefde wilt beantwoorden door niets te doen en alles te laten wat jouw Grote Vriend pijn zou kunnen doen.
En dan nog mijn beste vriend, dan nog, gaat het best nog wel eens fout.
Dan zeggen, of doen wij dingen die beter niet gezegd of gedaan zouden zijn.
Gelukkig kennen wij daarvoor de schuldbelijdenis aan het begin van iedere Eucharistieviering en natuurlijk het Heilig Sacrament van de vergeving, de biecht.
Op dat moment kun je met de priester, die door zijn roeping, zijn sacramentele wijding en niet te vergeten zijn vele bidden en offeren, Jezus plaats inneemt, sorry zeggen voor wat je de afgelopen tijd niet goed gedaan hebt.
Jezus houdt immens veel van jou, mijn beste vriend, Hij wil jou ontelbare keren vergeven, maar Hij zegt ook: "Ga heen en zondig niet weer".
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.