Heilige THOMAS van Villanova*

 

Heilige THOMAS van Villanova, bisschop en belijder.
Sterfdag 8 september 1555.
Graf: Valencia, in de kerk van de Augustijnen.
De heilige was afkomstig uit Spanje (geboren 1488) en had van zijn ouders een bijzondere liefde tot de armen geërfd.
Dikwijls gaf hij zijn eigen kleren weg.
Na de dood van zijn ouders bestemde hij zijn erfdeel tot onderhoud van arme meisjes.
Hij was leraar aan de hogeschool van Alcala en trad in 1516 in de orde van de Augustijnen-eremieten in Villanova. Hij was hofprediker van Karel V.
In 1544 werd hij tegen zijn wil aartsbisschop van Valencia, was als zodanig ijverig zielenherder en groot vriend van de armen.
Het bed waarop hij in 1555 ontsliep, had hij van iemand geleend, aan wie hij het kort te voren als aalmoes had geschonken.
Hij wordt apostel van Spanje in de 16de eeuw genoemd.
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen