Heilige ALBERTUS de Grote*

 

Heilige ALBERTUS de Grote; bisschop & kerkleraar.

De heilige Albertus:
Sterfdag: 15 november 1280.
Graf: in de parochiekerk van de H.Andreas te Keulen, zijn schedel te Launingen.
 
ALBERTUS "licht van Duitsland"! om zijn uitmuntende geleerdheid de grote genoemd, werd in 1193 te Launingen geboren aan de Donau uit het grafelijk geslacht von Bollstätt.
Zijn studiën deed hij in Padua, waar hij door de invloed van de tweede generaal van de orde der Dominicanen, de zalige Jordanus, werd opgenomen.
Spoedig werd hij naar Duitsland gezonden, waar hij in verschillende steden als leraar werkte, vooral ook in Keulen, waar de heilige Thomas van Aquino zijn leerling was.
In Parijs werd hij in 1248 met de waardigheid van Magister in de Theologie bekleed.
Groot was de toeloop tot zijn voordrachten.
In 1254 werd hij tot professor van zijn Orde in Duitsland gekozen.
Een tijdlang verbleef hij aan het hof van paus Alexander II, die hem in 1259 tot bisschop van Regensburg benoemde, maar hij keerde in 1262 na een zegenrijke regering tot zijn Ordensfamilie in Keulen terug. Hier werkte hij als raadsman, als vredestichter, en zielzorger buitengewoon vruchtbaar.
In Keulen stierf hij, zevenen tachtig jaar oud.
 

Afbeelding invoegen

Paus Pius XI heeft hem op 16 december 1931 onder het getal der heiligen opgenomen en tot kerkleraar verheven.
Het grootste deel van zijn werkzaam leven vulde hij als schrijver; zijn werken beslaan in de volledige uitgave een en twintig foliodelen.
Ze bestaan voor het grootste gedeelte uit commentaren op Aristoteles, die juist voor het Westen ontsloten werd en op de heilige Schrift.
De legende verhaalt, dat Albertus het plan en het ontwerp voor de Dom van Keulen heeft ontworpen; dit is niet het geval, in werkelijkheid heeft hij het plan voor een machtige dom ontworpen "voor de nieuwe, op de begripspijlers en de gedachten gewelven van Aristoteles omhoog strevende, Christelijke Dom van Wijsheid, die de leerling van Albertus, Thomas van Aquino voltooide" (Söhngen).
Albertus is één van de grootste geleerden van de Middeleeuwen; Hij was ook natuurvorser, theoloog en wijsgeer van groot formaat.