De heilige Apostel ANDREAS*

 
Sterfdag 30 november (jaar is onbekend)
Graf: eerst in Patras, op 3 maart 357 naar Constantinopel overgebracht, nu in de grafkerk in Amalfi, zijn hoofd in de St.Pieter.
Afbeelding: voorgesteld met een dwars kruis.
Leven: Andreas, broer van de Apostel Petrus, was met Johannes de eerste Apostel, die de Heer volgde; op ontroerende wijze wordt in het Evangelie van Johannes (Joh.1,35-42), hun eerste ontmoeting met Jezus geschilderd.
Hij behoorde weliswaar niet tot de nauwste apostelkring als Petrus, Jacobus, en Johannes en de Evangelisten vertellen niets bijzonders van hem.
De Overlevering echter (die weliswaar op apocriefe acten berust) roemen zijn grote liefde voor het Kruis van de Heiland en de Kerk onderscheidt hem zowel in de Mis als in het Brevier.
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen