De Zeven Smarten van MARIA*

 
"Naast het Kruis met schreiende ogen stond de Moeder diep bewogen, Toen de Zoon te sterven hing”.(Stabat Mater…)
De godsvrucht tot de Smarten van Maria heeft haar Bijbelse grondslag in het profetisch woord van de grijze Simeon: "Uw eigen ziel zal een zwaard doorboren”(Lukas 2,35).
De Kerkvaders, Ephrem de Syriër, Ambrosius, Augustinus en Bernardus hebben over de Smarten van de Moeder Gods overwegingen gehouden.
In Rome liet Paus Sixtus III (432-440) de oude Liberiaanse Basiliek herstellen en wijdde die toe aan Maria en aan de heilige Martelaren; een mozaïek binnen in de Kerk viert Maria als het ware als de koningin van de Martelaren.