Akte van hoop

Mijn Heer en mijn God,
ik hoop met een vast vetrouwen van U te bekomen,
door de verdiensten van Jezus Christus (**),
het eeuwig geluk en de genaden om het verdienen,
omdat Gij oneindig goed zijt voor ons,
almachtig en getrouw in uw beloften.
In deze hoop wil ik leven en sterven.
 
(**) "door de verdiensten van Jezus Christus, die mijn goede wil ter hulp komt" is een vollediger formule, die de ketterij van de protestantse rechtvaardigingsleer geen kans geeft.
De protestanten leren immers verkeerdelijk dat met door het geloof en de genade zonder meer de zaligheid bereikt.
De katholieke waarheid echter leert dat ik mij kan laten redden door Jezus voorzover Zijn genade mijn goede wil vindt en ter hulp komt om mij zalig te maken.
De Jacobusbrief leert immers: "Het geloof zonder de werken is dood".