OPEN BRIEF AAN PAULUSVI

 
(Letter in the TIMES of LONDON)
 
6 juli 1971
 
Indien door een dwaas decreet zou worden besloten tot de vernietiging van Kathedralen en Basilieken, dan zou de beschaafde mensheid – ongeacht hun persoonlijk geloof – terecht in afschuw en verontwaardiging op staan en protesteren.
Welnu, feit is dat Kathedralen en Basilieken gebouwd werden om een LITURGIE te vieren, die - tot voor enkele maanden - nog een levende Traditie was.
Wij refereren hier aan de Rooms Katholieke Mis.
Volgens de laatste berichten bestaat in Rome het plan deze MIS tegen het einde van dit jaar weg te vagen.
Eén van de axioma’s van de huidige pers en media – religieus of seculier – is dat de moderne mens in het algemeen en intellectuelen in het bijzonder ongevoelig en intolerant zijn geworden voor alle vormen van traditie en hun best doen die te onderdrukken en iets anders ervoor in de plaats te stellen.
Doch, zoals zo veel andere beweringen van onze publieke media, is dit een valse en onjuiste stelling. Vandaag, zoals in het verleden, staan beschaafde mensen op de bres, waar het gaat om de erkenning van de waarde van de Traditie van de Latijnse Rooms Katholieke Mis.
Ze zijn de eersten, die aan de alarmbel trekken, wanneer dit cultuurgoed wordt bedreigd.
Op dit moment richten wij onze aandacht niet zozeer op de religieuze of spirituele ervaring van miljoenen mensen, doch een Ritus, die met haar prachtige Latijnse Taal en tekst een inspiratiebron is geweest van talloze kunstwerken van onschatbare waarde – niet alleen mystieke werken, maar ook van dichters, filosofen, componisten, architecten, schilders en beeldhouwers van alle landen en tijdperken, die daarin een bron van inspiratie hebben gevonden.
 


Dit behoort evengoed tot de universele cultuur als alleen tot de kerkleiding en christenen.
In de materialistische en technocratische wereld, die steeds meer het geestesleven en het denken in haar oorspronkelijke scheppende expressie namelijk het "WOORD” bedreigt, lijkt het uitermate onredelijk om de mens te beroven van woordvormen, die in één van de meest grandioze manifestaties verankerd liggen: i.e. in het Latijn van de Klassieke Romeinse Ritus.
De ondertekenaars van deze oproep, die geheel oecumenisch is en apolitiek, komen uit alle rangen en standen van de moderne Europese Cultuur.
Zij willen de Heilige Stoel wijzen op de ontzaglijke verantwoordelijkheid m.b.t. de geschiedenis van het geestelijke cultuurgoed van de mensheid, indien zij zou weigeren de Traditionele Mis te laten voortbestaan.

+++ Ondertekenaars: Harold Acton – Vladimir Ashkanazi – John Bayler – Maurice Bowra – AGATHE CHRISTI – Kenneth Clark – Neville Coghil – Cyrill Conolly – Hugh Delargy – Robert Exeter – Miles Fritslan – Howard Constantine Fritsbon – William Glock – Magdalin Goffin Graves – Graham green – Ian greenless – Joseph Grimond – Harman Grisewood – Colin Hardie – Rupert Hard Davis – Barbara Hepworth – Auberon Herbert – John Joliffe – David Jones – Osbert Lancaster, Fr. Laevis – Cecil Day Lewis, Compton Mackenzi – George Malcolm – Max Mallowan – Alfred Marnau – Yehudi Menuhin – Nancy Mitford – Raymond Mortimer – Malcom Muggeridge – Iris Mardoch – John Murray – Sean O’Faolain – E.J.Oliver – Oxfort &Asquith – Willam Plomer – Kathleen Raine – William Rees Mogg – Ralph Richardson – John Ripon – Charles Russel – Rivers Scott- Joan Sutherland- Philip Toynbee- Martin Turnell – Bernard Wall – E.I Watkin- R.C. Zaelhner. +++

Commentaar: Het resultaat van deze oproep was: het Agatha Christie Indult.pdf”.
De Katholieken Kerken van Engeland & Wales mochten de Tridentijnse Mis Ritus behouden.
Oorzaak van dit privilege waren - vreemd genoeg - het protest van veel niet-katholieken en anglicanen, die in het verdwijnen van de Traditionele Mis de ondergang zagen van één van de grootste bronnen van de westerse kunst en muziek. (Mozart, Palestrina, Perosi, en talloze anderen musici en componisten.
De meesten zo niet allen van de ondertekenaars van deze protestbrief zijn dood, maar de inhoud ervan is nog steeds actueel en springlevend.
De strijd voor het behoud van de Klassieke Romeinse Ritus is nog lang niet gestreden en zal pas dan gewonnen zijn wanneer de modernis-tische Novus Ordo mis zal zijn verdwenen.

+++++++ Vertaling: "Vox Clamantis”-


Agatha Christie Indult.pdf