Verzen in de Bijbel …

 
De Bijbel die we vandaag kennen bevat hoofdstukken en genummerde verzen.
Dit was echter niet altijd het geval.
De hoofdstukken kwamen pas tot stand in de dertiende eeuw.
De huidige hoofdstukverdeling die we gebruiken kwam tot stand in 1228 door Stephen Langton, de Aartsbisschop van Canterbury.
De verzen in de hoofdstukken kwamen pas twee eeuwen later: Het Hebreeuwse Oude Testament werd opgedeeld in verzen door I. Nathan, een Joodse rabijn (ca. 1440); het Nieuwe Testament door Santi Pagnini (1470–1541).