295. Wat is het geweten?

Het geweten is het oordeel van het verstand over de voorgenomen daad.
Het geweten is de innerlijke stem in de mens die hem ertoe brengt het goede te doen en het slechte te laten.
Het is tegelijk het vermogen het ene van het andere te kunnen onderscheiden.
In het geweten spreekt God tot de mens.
 
Het geweten wordt vergeleken met een innerlijke stem waarin God zelf zich toont.
God is het die zich in het geweten manifesteert.
Als wij zeggen: ‘Dat kan ik niet met mijn geweten in overeenstemming brengen’, betekent dat voor een Christen: ‘Dat kan ik ten overstaan van mijn Schepper niet doen!’
Door trouw aan hun geweten zijn al veel mensen in de gevangenis terechtgekomen of ter dood gebracht.