198. Wie kan de doop bedienen?

In normale gevallen bedient de bisschop, een priester of een diaken het sacrament van de doop.
In noodgevallen kan iedere christen, ja ieder mens dopen, door water over het hoofd van de dopeling te gieten en de doopformule te spreken: 'Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.'
 
De doop is zo belangrijk dat zelfs een niet-christen hem kan bedienen.
Hij moet daarbij alleen de intentie hebben te doen wat de kerk doet als zij doopt.