Aankondiging van de Heer

 

Negen maanden vóór het hoogfeest van de geboorte van de Heer herdenken wij hoe Zijn komst door de Engel Gabriël werd aangekondigd. 25 Maart is dus eerst en vooral een feest van de Heer en vervolgens een Mariafeest. Op deze dag (dit jaar op 26 maart) vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetische woord zoals dit in het Evangelie wordt vermeld:
"Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen". (Mt. 1, 23), de intrede van Christus in deze wereld:"Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid...Ik ben gekomen, o God, om Uw wil te doen." (Heb. 10, 5-7)

AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) hoogfeest 25 maart

Deze dag is oorspronkelijk de oude paasdatum, 14 nisan. Toen pasen naar de zondag werd verlegd, kreeg deze dag de viering van de "boodschap van de engel aan Maria", zoals dat eerst in de Advent werd gevierd.
Het oorspronkelijke spaanse Mariafeest van Maria Boodschap op 25 maart werd in Rome overgenomen. Omstreeks 550 vierde men in het oosten op 25 maart, negen maanden vóór kerstmis, "de verkondiging van de geboorte van de Heer".
Het was oorspronkelijk een feest van de Heer, maar werd net als 1 januari ("Octaafdag van de Geboorte van de Heer" werd 'Heilige Maria, Moeder van God') en 2 februari ("Opdracht van de Heer in de tempel" werd 'Maria Lichtmis') in Constantinopel een Mariafeest.
Als Maria Boodschap vinden wij het in de zevende eeuw in het liber pontificalis van paus Sergius (687-701) vermeld als één van de feesten met processie. De liturgievernieuwing van Paus Paulus VI gaf deze dag zijn karakter als feest van de Heer terug, o.a. door de naam te wijzigen in: Aankondiging van de Heer. Ook Maria Lichtmis kreeg toen haar Christocentrische betekenis terug.
In de veertiende eeuw verleende paus Johannes XXII aflaten aan het bidden van het gebed "De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt" (beter bekend als het "Angelus") bij de avondklok, in de vijftiende eeuw werd de klok ook 's morgens geluid en in het begin van de zestiende eeuw ook 's middags. In 1513 kreeg deze devotie een pauselijke goedkeuring van Leo X.