H. Patricius

 
Patricius (eind 4e eeuw - 17 maart 461) (Engels.: Saint Patrick, Iers: Naomh Pádraig) is de beroemdste missionaris van Ierland en is heilig verklaard. Hij is werkzaam geweest in de vijfde eeuw. Noch van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht. Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre in het toenmalige Gallië. Paus Celestinus I (422-432) gaf hem de opdracht het heidense Ierland te kerstenen. Hij keerde naar het eiland terug om op de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het christendom te brengen. Mogelijk werd hij door zijn vroegere leraar, bisschop Germanus van Auxerre, tot eerste bisschop van Ierland gewijd. Hij had het niet makkelijk, omdat de katholieke Britten hem minachtten vanwege zijn lagere achtergrond en de Ieren hem wantrouwden omdat hij een vreemdeling was. Halverwege de 5e eeuw vestigde hij zijn bisschopszetel in Armagh. Hij zou honderden kerken hebben gesticht. Hij overleed in of na 461, mogelijk in Armagh of Saul (bij Downpatrick. Waar hij is begraven is onbekend. In latere tijden (7e eeuw) werd vooral in het bisdom Armagh, dat het primaat van Ierland opeiste, zorgvuldig een cultus rond zijn persoon opgebouwd. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek. Een populaire legende over hem vertelt hoe hij de slangen uit Ierland verdreef (vandaar dat er geen slangen zijn op het eiland), en hoe hij een shamrock, een klaverblad, gebruikte als symbool voor de goddelijke Drie-eenheid van het katholieke geloof. Hij wordt ook voornamelijk afgebeeld met de shamrock in zijn hand, en het klaverblad is ook een embleem voor Ierland (alhoewel de harp het officiële symbool is). De nationale feestdag van Ierland is dan ook naar hem vernoemd, St. Patrick's Day of Lá Fhéile Pádraig, en wordt gevierd op 17 maart. Verder is hij de patroon van kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee en beschermt hij tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad.