O.L.Vrouw van Lourdes

 

Onbevlekte Ontvangenis

Als een aangenaam, koele bries kwam het over Europa: de herleving van de devotie voor Maria. Na de Verlichting en het anticlericalisme van de Franse Revolutie kwam in de 19de eeuw de romantiek en daarmee weer openheid voor de religieuze ervaring, voor heiligen en vooral voor Maria. Hierbij ging ook een sterke stimulans uit van de verschillende pausen, met als hoogtepunt de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in 1854.

Lourdes

In de 19de eeuw zijn maar liefst 104 al dan niet erkende verschijningen van de moeder Gods opgetekend. Maar één daarvan, in het afgelegen Pyreneeëndorpje Lourdes zou vooral van enorme en blijvende betekenis zijn voor de verering van Maria in de katholieke kerk. De verschijningen vanaf 11 februari 1858 aan de arme 14-jarige molenaarsdochter Bernadette Soubirous hebben gezorgd voor een explosie van Mariale devotie. Nog steeds trekken jaarlijks miljoenen gelovigen naar de plek van de verschijningen om er troost en bemoediging te vinden. Voor miljoenen mensen, arm en rijk, jong en oud, diep gelovig of zoekend, ziek of gezond, is Lourdes van generatie op generatie steeds meer een heilige plaats.