H. Franciscus van Sales

 
De heilige Franciscus van Sales (Kasteel Sales bij Thorens, 21 augustus 1567 - Lyon, 28 december 1622) was bisschop van Genève en Annecy, ordestichter en mysticus.
Hij is een katholieke heilige en kerkleraar.
Franciscus werd geboren uit een adellijke familie.
Na een uitgebreide universitaire opleiding in onder meer Parijs en Padua weigerde hij de rijke huwelijkskandidate te trouwen die zijn vader voor hem op het oog had, omdat hij priester wilde worden.
Door de bemiddeling van Claude de Granier, de bisschop van Genève, kon hij de priesterwijding ontvangen.
In 1593 werd hij proost van het kapittel van Genève.
Aangezien Genève sinds de reformatie in calvinistische handen was, resideerde de bisschop van Genève in Annecy. Vanuit Annecy legde Franciscus een grote bekeringsijver aan de dag onder de protestanten van Savoye.
Toen in 1602 bisschop Granier stierf, werd Franciscus zijn opvolger.
Naast zijn preken stond hij bekend om zijn liefde voor de armen en zijn boeken.
Zijn meest bekende boek was de "Inleiding op het Devote Leven".
Samen met de heilige Frances de Chantal stichtte hij de vrouwelijke orde van de Visitandinnen op 6 juni 1610.
Hij stierf in Lyon, waar hij op reis was met Karel Emanuel I van Savoye.

Verering
Franciscus van Sales werd in 1661 zaligverklaard door paus Alexander VII. Zijn heiligverklaring door dezelfde paus volgde in 1665.
In 1877 werd hij door paus Pius IX tot kerkleraar uitgeroepen. In 1923 riep Pius XI hem uit tot beschermheilige van schrijvers en journalisten, vanwege zijn grote literaire activiteit.
De congregatie van de salesianen die door Don Bosco werd gesticht, is naar Franciscus genoemd. Ook de Oblaten van de H. Franciscus van Sales (O.S.F.S.) werden naar hem genoemd.