H. Birgitta

 

 

Birgitta van Zweden (1303–1373) is de stichteres van de birgittinessen en birgittijnen, één van de grootste mystici uit de geschiedenis van de Katholieke Kerk en co-patrones van Europa.

Ze was de dochter van Birger Persson, adellijk rechter te Finsta, ten zuidoosten van Uppsala in Uppland, in het midden van Zweden. Al als kind had ze dikwijls visioenen. Ze werd in 1316 op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan de edelman Ulf Gudmarsson; zij kregen acht kinderen. Een van deze kinderen, (Catharina van Zweden) is eveneens als heilige bekend geworden.
Birgitta en haar echtgenoot waren altijd zeer religieus, en nadat ze een bedevaart naar Santiago de Compostella hadden gemaakt, trad Ulf in bij de cisterciënzers. Birgitta begon haar leven als actief religieuze pas toen haar echtgenoot in 1344 overleed. Ze stichtte in 1346 in Vadstena het eerste klooster van de Orde van de Allerheiligste Verlosser, beter bekend als de birgittinessen. Er was ook een mannelijke tak, de birgittijnen, maar die stierven al snel uit en zijn pas aan het einde van de 20e eeuw in Amerika hersticht. Hun toekomst is op dit moment nog onzeker.Birgitta is beroemd geworden door haar visioenen en boodschappen, aan haar geopenbaard door, naar haar overtuiging, de Heer zelf. In de kluiskerk van Warfhuizen in Groningen wordt nog een fragment bewaard van de tafel waaraan ze ze opschreef. Deze visioenen leggen een grote nadruk op het lijden van Christus en de "deelname" daaraan door de biddende gelovigen. Rond de tijd van de stichting van haar orde werden deze voor het eerst ter goedkeuring aan de paus voorgelegd. Op latere leeftijd verhuisde ze naar Rome, en bemoeide zich met de kerkpolitiek. De paus resideerde in die tijd in het veiliger Avignon. Birgitta vond dat de paus moest terugkeren naar Rome, waar hij thuishoorde, maar dit was niet naar de zin van de grote groep Franse kardinalen. Uiteindelijk zou de heilige Catharina van Siena dit toch voor elkaar krijgen.

Birgitta's feestdag wordt gevierd op 23 juli. In 1999 verhief paus paus Johannes Paulus II haar samen met Catharina van Siena en Theresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) tot patrones van Europa.