Zalige Anna Catharina Emmerich

 
Gedachtenis: 9 februari
 
De zalige Anna Catharina Emmerich (Flamsche, 8 september 1774- Dülmen, 9 februari 1824 ) was een Duits mystica.
 
Zij werd geboren in een gezin van arme boeren en was een zeer vroom kind dat kampte met een zwakke gezondheid. Zij kreeg zoveel verschijningen en profetieën dat zij dacht dat alle kinderen het Kind Jezus en de zielen in het vagevuur konden zien. Zij kon een diagnose bij ziekten stellen, behandelingen aanbevelen en de zonden van een persoon zien. Zij werkte op de boerderij van haar ouders en van andere boeren als naaister, en als helpster van een arme organist, die haar het instrument leerde bespelen. Zij trad in in het klooster van de Augustinessen in Dülmen in 1802.
 
Haar gezondheid was weliswaar zwak, maar haar enthousiasme voor het geloof was groot. In de kerk en in haar cel kreeg zij zinsvervoeringen. Het klooster werd in 1812 door de overheid gesloten en Anne trok in in een weduwenhuis. Haar gezondheid ging achteruit en in plaats van dienstbode te zijn, werd zij patiënte. Haar verschijningen en profetieën namen toe en later dat jaar kreeg zij de stigmata met de wonden van Christus op haar handen, haar voeten en haar hoofd en een kruis op haar borst. Bovendien kreeg zij de "gave" van de inedia en de rest van haar leven leefde zij alleen van de communie. Zij trachtte de wonden te verbergen, maar het nieuws lekte toch uit en de vicaris-generaal liet een uitgebreid onderzoek instellen, waarna bleek dat het bericht correct was. In 1819 opende de overheid een eigen onderzoek. Zij werd opgesloten, bedreigd, omgepraat en onder 24-uren-toezicht geplaatst, maar de aangestelde commissie vond geen bewijzen voor of tegen en toen ze verplicht werd verslag uit te brengen, noemde ze het gebeurde fraude, zonder uit te leggen waarom.
 

De schrijver Clemens Brentano bezocht Anne op haar ziekbed. Zij zei dat zij hem had gezien in een visioen en vroeg hem een geschreven verslag te maken van de openbaringen die zij had gekregen. Hij vertaalde de openbaringen van Annes Westfaals dialect naar het algemeen Duits. Deze werden in 1833 gepubliceerd als het Smartelijke lijden van Onze-Lieve-Heer volgens de meditaties van Anna Catherina Emmerich. Dit boek is een bijzonder controversieel werk omdat het materiaal bevat dat extreem gewelddadig is en door sommigen, zowel Joden als niet-Joden, als antisemitisch wordt beschouwd. Het werd door Mel Gibson onder meer gebruikt bij het scenario van de gewelddadige passiefilm The Passion of the Christ uit 1994. In 1852 volgde Het leven van de Maagd Maria en het driedelige Leven van Onze-Lieve-Heer van 1858 tot 1880. De werken waren verhalend van vorm en zouden velen inspireren. Een Nederlandstalige heruitgave in HTML en PDF, van de hierboven genoemde werken, zoals vertaald en becommentarieerd door pater Pacifiek Declercq, met de naam "Emmanuel", staan sedert midden 2012 op het internet.
 
Sceptici verklaren haar gedrag vanuit de psychoanalyse en vermoeden een psychosomatische grond bij het krijgen van de stigmata. Haar heiligheid zou slechts opgezet spel zijn geweest en achter haar verering scholen politieke intriges van de Kerk.
 
Verering
Haar canonisatie werd formeel ingeleid op 14 november 1892. Door aanklachten over het verbreken van haar kuisheidsgelofte werd het onderzoek stopgezet op 30 november 1928. De aanklachten bleken echter vals en het onderzoek werd heropend op 18 mei 1973. In 2004 werd zij zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Haar feestdag is op 9 februari.