Wie Mij liefheeft.

Beste vriend,
Wie Mij liefheeft neme zijn kruis op, dat zijn de woorden van Jezus, God zelf.
Niemand heeft ooit gezegd dat het leven makkelijk is.
Integendeel op aarde leven betekent ook lijden.
Dit lijden is niet zinloos, dat mogen we nooit vergeten.
De mens, wij dus met zijn allen, moeten lijden vanaf het moment dat de eerste mens zich afzette tegen God en gelijk aan Hem wilde zijn.
Vanaf dat moment is de mens voorbestemd om te lijden.
Jezus stierf voor onze zonden een onvoorstelbare pijnlijke dood, nadat hij eerst geschopt, geslagen en vernederd was. 
Met deze kruisdood en de vergeving van onze zonden opende Hij voor ons de hemel, zodat wij na dit aardse leven eeuwig kunnen leven.
De kruisdood van Jezus betekent niet dat wij niet meer tot zonden in staat zijn en betekent ook niet dat wij ineens betere mensen zouden zijn geworden.
Jezus riep ons toen, en roept ons nu op om Hem te volgen met de woorden Wie Mij liefheeft volge Mij en neme zijn Kruis op.
Juist op die momenten dat het Kruis op onze schouders rust komt het er op aan of wij Hem blijven volgen door het Kruis te dragen, of door Hem niet te volgen en het Kruis ver weg te gooien.
Het Kruis staat dan voor alle pijnlijke en ongemakkelijke situaties die een mens in het leven kan tegenkomen.
Het is gemakkelijk te roepen dat je Zijn volgeling bent, een Christen, maar ben je dat ook nog als het Kruis op jouw schouders rust?
Juist als je roept dat je Christen bent, zal God jou op een dag vragen hoeveel je van Hem houdt.
Als jouw kind, of dierbare wordt weggenomen, of als je geld of goederen kwijtraakt, of als je vervolgd wordt omdat je in Hem gelooft, ben jij dan zo sterk om het Kruis op te pakken en Hem blijmoedig te blijven volgen?
Om dit te kunnen heb je kracht nodig, wijsheid en inzicht.
Die kracht vindt je alleen bij Hem, in Zijn Heilige huis de kerk, want daar is Hij, zich klein makend in dat kleine stukje Brood, helemaal alleen voor jou, beste vriend, voor jou en voor ons.
 
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.