Wees voorbereid

 
Broeders en zusters,
"Er zullen tekenen komen aan zon en maan en sterren; en op aarde zal doodsangst heersen onder de volken, radeloos door het gebulder van zee en golven.
”Christus vertelt vandaag op deze eerste Adventszondag dat het einde in zicht is.
Is er geen hoop meer op de toekomst?
Moeten wij Hem plaatsen bij de categorie onheilsprofeten?
Nee, juist wel!
Want dán zal de wereld herschapen worden.
"Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met grote macht en majesteit.”
Hij komt om ons te redden!
We hoeven niet bang te zijn, we hoeven geen angst te hebben.
Hij geeft ons toekomst!
Hij heeft ons lief en schenkt ons bemoediging en troost.
 

Afbeelding invoegen

God heeft de wereld niet geschapen om te vernietigen, maar wereld en mens geschapen uit liefde en om lief te hebben.
"Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt dan uw ogen opwaarts en heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing is nabij.”
Mensen kunnen zich aansluiten bij Christus en bij Gods toekomst.
In Christus is het mogelijk om door een echt christelijk leven sterk te staan tegenover de bekoringen van de wereld.
Dat is de grote genade van God.
Maar de tijd van Gods genade is beperkt en er zal een einde aan komen.
Als de tijd verstreken is, dan vindt het oordeel plaats over mens en wereld.
Deze wereld zal in zijn voegen kraken en ten onder gaan, dan is de genade voorbij!
Dit zal dus aangekondigd worden door de tekenen die wij aan het begin van het evangelie horen: "Er zullen tekenen komen aan zon en maan en sterren; en op aarde zal doodsangst heersen onder de volken, radeloos door het gebulder van zee en golven.”
Er zijn velen die denken: "ach, maak je niet druk, tegen die tijd, als het zo erg wordt, dan heb ik nog gelegenheid genoeg om orde op zaken te stellen.
Dan heb ik nog wel tijd voor een oefening van berouw.
”Maar….zo eenvoudig is dat niet en Jezus waarschuwt ons ook niet voor niets: "Weest waakzaam, weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.” (Lucas 12: 40)
Dit geldt ook voor ons eigen leven, het kan zomaar onverwachts eindigen.
Maar we hoeven niet bang te zijn, als we maar echt gewetensvol leven als kind van God.
We weten niet wanneer het einde komt, maar als we de tekenen niet verstaan en leven alsof het hier altijd maar door zal gaan, dan zal het einde altijd plotseling zijn en de vraag is dan: zijn we klaar voor het oordeel?
Ook de apostel Paulus schrijft aan de christenen van Rome: "De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Laten wij afleggen de werken van de duisternis, en ons bekleden met de wapenen van het licht.
Gij moet u bekleden met de Heer Jezus Christus.” (Rom.13:12-13)
Beste mensen, het zijn ernstige woorden die ons aan het begin van het kerkelijk jaar worden voorgehouden.
Laten we bidden dat we stand mogen houden voor het aangezicht van de Christus en kracht putten uit Zijn bemoedigende woorden: " Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.”
Op die lichtende toekomst bereiden wij ons als waakzame gelovigen voor in de Advent.
Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum; Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige regenen.
Amen.
 
Hans Smits