Waarom zou God rijk versierde kerken willen?

 

God kijkt naar het hart van mensen, niet naar het uiterlijk vertoon.

Het is volledig on-Bijbels om kerken níet te versieren. Waarom? Omdat de Bijbel ons zwart op wit het tegenovergestelde leert. In het Oude Testament beschrijft God aan Mozes hoe hij vereerd wil worden. Mozes werd opgedragen om een rijk versierde tabernakeltent te maken (Ex. 25-40). God is zeer specifiek in zijn beschrijving: Alléén de meest edele metalen en meest kostbare stoffen mochten gebruikt worden. In de zestien hoofdstukken, die het tabernakel beschrijven, komen de woorden goud en zilver maar liefst 87 en 23 keer voor! In hoofdstuk 25 alléén al komt het woord goud 18 keer voor op een totaal van 40 verzen.

Met andere woorden één op twee verzen vermeldt goud: "Ge moet de ark van binnen en van buiten met zuiver goud bekleden en er loofwerk van goud omheen maken . . . Dan moet ge er vier gouden krammen voor gieten . . . Maak vervolgens handbomen van acaciahout, besla ze met goud . . . Daarna moet ge ook een verzoendeksel maken van zuiver goud . . . Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel moet ge twee gouden cherubs als drijfwerk maken, etc.” (Ex. 25). En denk niet dat Gods beschrijving uitsluitend spreekt over het Heilige der Heiligen. De grondvesten bijvoorbeeld, waarop de tabernakeltent rustte, werden niet gemaakt worden uit stenen of geharde aarde, maar uit 3.5 ton zuiver z ilver (Ex. 38:26-27). Dat komt overeen met 2.858.380 Euro [816.68 Euro/kg zilver]. Werd er ooit in de geschiedenis zoveel geld uitgegeven aan de grondvesten van een tent? Een tent in het midden van de woestijn? Het lijkt absurd, ware het niet dat God het opdroeg aan Mozes! Het is dus een illusie te menen dat God wil dat de mensen Hem aanbidden met arme en lege kerken, die meer weg hebben van publieke vergaderzalen dan een plaats waar het Allerheiligste aanbeden wordt. En dat Christus niet gebruikt wordt als excuus voor een verandering van Gods aanbidding! Christus bezocht de Tempel in Jeruzalem vele malen, zonder ooit de rijkdom van de versiering aan te klagen. Hetzelfde gold voor de apostelen die de Tempel bleven bezoeken na de dood van Christus (Hand. 3:1, 5:42). En dat de eerste christenen geen prachtige kerken bouwden, heeft eenvoudigweg te maken met het feit dat ze drie eeuwen lang vervolgd werden.

Hoe behandelt een verliefde jongeman zijn geliefde? Hij geeft haar alléén het beste. Wanneer een jongeman verliefd is, spaart hij geld noch moeite om dat zijn geliefde duidelijk te maken. Onze uiterlijke tekenen maken duidelijk hoe onze inwendige gesteldheid is. Welke vrouw zou gediend zijn met een ruiker verwelkte bloemen voor Valentijnsdag, met het excuus dat ze naar het hart moet kijken? En welke vrouw zou onder indruk zijn van een huwelijksverzoek met een plastieken verlovingsring? Ik daag diegenen uit die beweren dat het uiterlijke van geen belang is, om hun geliefde te behandelen zoals ze God behandelen. Veel succes! God is echter ons al. Hij verdient dan ook een vrijgevig hart, dat geen grenzen kent in de uiterlijke manifestatie van onze liefde.