Waarom zou een goede God een duivel creëren?

 
God creëerde niet de duivel.
God creëerde niet de duivel als duivel.
Met andere woorden, God creëerde niet een kwaadaardig geestelijk wezen als kwaad voor de mensen.
De Engelen, zoals ze gecreëerd werden door God, waren goede wezens met een geestelijke natuur, een intellect en een vrij wil.
Goedheid alleen is het doel van Gods creatieve actie.
Maar sommige engelen misbruikten hun vrije wil en werden kwaadaardig door hun oppositie aan God, die de goedheid zelve is.