Voor het behoud van de eendracht in een gemeenschap

Gebed
God, die de vrede geeft en de liefde bemint, geef aan uw dienaren de ware eensgezindheid overeenkomstig uw wil, opdat wij van alle bekoringen die ons bestormen, bevrijd worden.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Wij bidden U, Heer laat U door deze offergaven verzoenen en geeft dat wij, die vragen van eigen zonden ontslagen te worden, niet door die van anderen bezwaard worden.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Heer, stort in ons de Geest van uw liefde, opdat Gij ons, die Gij met hetzelfde hemels brood hebt verzadigd, door uw vaderlijke goedheid één van hart doet zijn.
Door onze Heer....... in de eenheid van dezelfde Heilige Geest.
 
 


 

Afbeelding invoegen