Voor God is niets onmogelijk

 
Goede vrienden,
 
Wij hebben de laatste tijd van dichtbij een aantal bekeringen (omkeringen) mogen meemaken.
De manier waarop verliep iedere keer hetzelfde.
Voor de bekering werd voortdurend de schuld buiten zichzelf gezocht en werd bij voorkeur naar anderen gewezen die verantwoordelijk werden gehouden voor alle narigheid die hen overkwam.
Andere mensen werden voornamelijk gebruikt voor eigen plezier en verrijking.
Veel van onze vrienden droegen hun lasten en pijnen op aan Jezus en vroegen Hem deze mensen genadig te zijn.
Talloze offers werden als een spervuur van Liefde en overgave de hemel in gestuurd.
Na een zekere tijd werden langzamerhand de tekenen van ommekeer zichtbaar.
En altijd begon het met spijt betuigen tegen over hun dierbaren.
Spijt aan degenen die zij zo lang pijn hadden gedaan.
Plotseling was het inzicht daar dat de eigen egoistische houding de oorzaak was.
Er werd niet meer naar anderen gewezen, maar de eigen verantwoordelijkheid werd genomen.
Dit was het teken dat God in hen werkte.
Het hart, dat zo lang gesloten was geweest voor de liefde, opende zich meer en meer.
De hardheid verdween en liet de pijn en verdriet toe, zodat de verwerking kon beginnen.
Voor ons en onze vrienden was God's hand duidelijk zichtbaar, maar dat besef was nog niet aanwezig bij de bekeerde.
God kent Zijn tijd.
En Zijn tijd is niet per definitie onze tijd.
Forceren en opdringen van geloof is zowieso nooit goed, maar in dit stadium van bekering extra ongewenst.
De bekeerling is als een baby in het geloof en nog niet toe aan vast voedsel.
Wees blij dat het zaadje is gezaaid en laat God Zijn Wonderbare Werk doen.
Nemen wij als voorbeeld de Heilige Augustinus, de grote kerkleraar, die in zijn jeugd niet wilde deugen. Zijn Moeder de Heilige Monica bad en offerde en zie het resultaat.
Dat is ook mogelijk in deze tijd, goede vrienden.
Wanhoop nooit en zeg nooit, dat een mens niet kan veranderen.
Bidt en offer, draag je eigen pijn en verdriet op aan Jezus, God zelf en zie, zie wat er gebeurt.
 
Paulus de Ridder