Voor de priester zelf

Gebed
Almachtige en barmhartige God, luister goedgunstig naar mijn nederig gebed; en maak mij, uw dienaar, die Gij niet om eigen verdiensten maar door de onmetelijke vrijgevigheid van uw goedheid tot de dienst van uw heilige geheimen hebt uitverkoren, tot een waardig bedienaar van uw altaar; opdat hetgeen door mijn stem wordt verkondigd, door uw heiligheid wordt bekrachtigd.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Heer, reinig mij door de kracht van dit geheim van de vlekken van mijn zonden en geef, dat uw genade mij waardig maakt voor de uitoefening van de bediening die mij is opgelegd.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Almachtige, eeuwige God, die mij, zondaar, hebt uitverkoren tot de dienst van uw heilige altaar en om de macht van uw heilige naam te loven, schenk mij door het geheim van dit sacrament goedgunstig vergiffenis van mijn zonden, opdat ik uw majesteit waardig moge dienen.
Door onze Heer.
 
 


 

Afbeelding invoegen