Vernietigt de kerk met al haar dogma's de vrijheid van mening?

 
Men beweert dat de Kerk de vrijheid van mening vernietigt.
De duivel is erin geslaagd om de mensen ervan te overtuigen dat eenmaal dat je katholiek wordt, je niet langer vrij bent.
Uiteraard vernietigt waarheid vrijheid in een zekere zin.
Het ogenblik dat iemand je leerde dat de som van 5 en 10 vijftien is, ben je niet langer vrij om te denken dat het dertig, vijftig of honderd is.
Je innerlijke wezen kan geen genoegen nemen met een andere oplossing.
En het wordt ook moeilijker om andere oplossingen te appreciëren.
Waarheid beperkt dus in een zekere zin vrijheid.
We kunnen immers niet langer antwoorden wat we willen.
Maar dat betekent niet dat we onze vrijheid volledig verliezen.
Wie voelt zich minder vrij wanneer hij weet dat een driehoek 3 hoeken heeft, en geen 33?
Waarheid geeft een gevoel van ware vrijheid.
En dat is wat Christus bedoelde, toen hij zei dat de waarheid je vrij zal maken (Jn. 8:32).
Het is dan ook belangrijk om in te zien dat ware vrijheid, gebaseerd op kennis, en vrijheid van (en recht op) dwaling twee verschillende zaken zijn.