Vergeven.

Beste vriend,
 
Vergeven is het sleutelwoord voor leven met God.
Allemaal maken we in ons leven situaties mee, die ons pijn doen, of gedaan hebben.
In de meeste gevallen zijn daar mensen bij betrokken geweest.
Daarbij is de pijn nog dieper en intenser als het een dierbare naaste betreft waar we een sterke band mee hebben.
Vol onbegrip, pijn, verdriet, maar ook intense woede, verbreken wij de zichtbare band van liefde en creëren wij een onzichtbare band van haat.
De liefde in ons hart wordt daardoor overschaduwd, waardoor ons vermogen tot liefhebben afneemt.
Bij iedere herhaalde pijnstoot neemt dat vermogen tot liefhebben verder af.
Het kwaad, de duivel, die zelf nooit meer liefde kan geven, noch ontvangen, wrijft zich in zijn klauwen en is blij met alles wat de liefde verduistert.
Vergeven betekent niet alles maar goed vinden en zonder er verder over te praten te ondergaan, nee zeker niet.
Door alles maar goed te vinden en te ondergaan plaats je jezelf in de slachtofferrol en dat is echt niet de bedoeling.
Je moet echter nooit vergeten dat jij en wij ook mensen zijn en de fouten die we anderen kwalijk nemen, even zo gemakkelijk een andere keer op een andere plaats, in een andere situatie, zelf ook maken.
Kunnen vergeven, getuigt juist van kracht en het nemen van verantwoordelijkheid.
Daarmee volg je Jezus, God zelf, die jouw zonden vergeven heeft door Zijn Lijden en sterven aan het Kruis.
Als Hij jou vergeven heeft, wie ben jij dan om je hart gesloten te houden voor jouw medemens?
Dus goede vriend, verlos jezelf van de keten van haat, die je jezelf om hebt gehangen door de ander, die jou pijn gedaan heeft, niet te vergeven.
Verbreek die keten, waardoor de liefde ook weer volledig door jou kan stromen en je de ander kunt liefhebben zoals Jezus, God zelf, jou liefheeft.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.