Twee geboden in één

Broeders en zusters in Christus,
Vandaag staat er één woord centraal in het evangelie en dat is liefde.
Beminnen, liefhebben, want de liefde tot God en de naaste is één van de belangrijkste geboden en gaat dan ook boven alle andere geboden uit.
Voor hen die zich christen noemen zou dit spontaan duidelijk moeten zijn, want het is Christus die ons dit heeft voorgeleefd en geleerd.
Als we dan naar een mensenleven kijken dan komt het regelmatig voor dat mensen eigenlijk maar één ding willen bereiken in hun leven, het grote, het bijzondere en het voornaamste.
Alles en iedereen die niet voornaam is, kun je namelijk buitensluiten en kun je links laten liggen.
Hiermee raken we precies de kern waar het in het evangelie om gaat: het gebod van de liefde, de liefde voor God en mens! 
 

Afbeelding invoegen

Eigenlijk een dubbel gebod die niet van elkaar los te koppelen zijn.
Maar even goed zou men het met menselijke redeneringen, tegen elkaar kunnen uitspelen.
Dat is ook de reden waarom Jezus deze geboden zo hecht aan elkaar koppelt, zo zijn ze niet zonder schuld, van elkaar los te maken.
Zo ging het ook met de farizeeër die doormiddel van een vraag , Jezus in een valstrik wil lokken.
Hij vraagt: " Meester, wat is et grootste gebod in de Wet? ” ( Matth.22, 34)
Jezus doorziet zijn sluwe actie en geeft hem niet één maar twee geboden mee.
"Gij zult de Heer, uw God, beminnen uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”
"Gij zult uw naaste beminnen, zoals u zelf! "
De farizeeër dacht met deze vraag alleen het gebod: "de liefde tot God”, als antwoord te krijgen en kon hiermee dan al het andere achterwege laten.
Maar hij krijgt een tegenvaller te verwerken, het antwoord is anders dan dat hij had verwacht.
Jezus voegt er twee samen, waarvan uiteraard de liefde tot God de voornaamste is, maar de tweede, de liefde tot de naaste, gelijkwaardig is aan de eerste.
Zo wordt de liefde tot God onlosmakelijk verbonden aan de liefde tot de naaste!
Een tegenvaller voor de farizeeër die alleen maar uit was op eigen eer, om zo door zijn positie macht uit oefenen op anderen, zonder daarbij in strijd te komen met de geboden, want hij diende God boven alles.
Christus wil hem voor deze grote fout behoeden, Hij wil voorkomen dat de farizeeër zichzelf bedriegt.
Wat de farizeeër voor ogen had, dat is precies waartoe de mens geneigd is, soms zelfs zonder het zelf te beseffen.
Jezus toont zich hier als geneesheer van de ziel.
Hiermee wil Hij de ogen openen van allen die hiervoor blind zijn geworden, bij de farizeeër en allen die aanwezig waren en ook bij ons.
Deze twee geboden wil Hij aan ieder van ons meegeven.
Iedereen die oprecht God liefheeft en het goede wil doen in deze wereld, zou met het antwoord van Christus dol gelukkig moeten zijn.
Want dan weet men dat Hij de eigen blindheid geneest en men oog heeft voor allen die niet de voornaamste plaatsen in hebben genomen, geen grote carrière hebben nagejaagd en niet altijd alleen maar bezig zijn met zichzelf, met hun eigen ego.
Beste mensen, laten wij elke dag weer opnieuw deze twee geboden van de liefde met ons meedragen en in praktijk brengen.
Amen.
 
Hans Smits