Tegen vervolgers en boosdoeners

Gebed
Wij bidden U, Heer, Vernietig de hoogmoed van onze vijanden en breek met uw machtige hand hun hardnekkigheid.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Mogen wij, Heer, door de kracht van dit geheim gezuiverd worden van onze verborgen zonden en bevrijd worden van de hinderlagen van onze vijanden.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
God, onze beschermer, zie toe en bescherm ons tegen de gevaren van de vijanden, opdat wij, nadat alle onrust zal zijn weggenomen, U met een vrij gemoed mogen dienen.
Door onze Heer.
 
 


 

Afbeelding invoegen