Tegen hen die de Kerk vervolgen

Gebed
Wij bidden U, Heer, aanvaard welwillend de gebeden van uw Kerk, opdat zij alle weerstand en dwalingen moge overwinnen en U in ongestoorde vrijheid dienen.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Bescherm ons, Heer, nu wij uw geheimen vieren, opdat wij, in trouwe gehechtheid aan de goddelijke, U naar ziel en lichaam dienen.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Wij bidden U, Heer, onze God, wil niet, dat zij die Gij in blijdschap uw goddelijke gaven deelachtig liet worden, aan menselijke gevaren ten onder gaan.
Door onze Heer.
 
 


 

Afbeelding invoegen