Sedes Sanctie Petri*

Stoel van de Heilige Petrus: De Kerk herdenkt op deze dag plechtig de herinnering aan de intocht van de prins der Apostelen, PETRUS, in Rome en aan de inbezitneming van de bisschopszetel in de Eeuwige Stad.
De handelingen van de Apostelen wijzen op deze gebeurtenis, die van wereld geschiedkundige betekenis is.
Toen Petrus door koning Herodes Agrippa gevangen genomen en daarna door de engel Gods op wonderbare wijze was bevrijd, bezocht hij nog in de nacht de verzamelde christenen en gaf de nodige aanwijzingen en dan luidde het: "Hierna maakte hij zich gereed en begaf zich naar een andere plaats” (Handelingen van de Apostelen 12,17).
Waarheen Petrus zich heeft begeven, zeggen de Handelingen van de Apostelen niet, misschien om zijn verblijfplaats niet te verraden; de overlevering wijst op Rome.
Het was omstreeks het jaar 42 na Christus, daarom neemt de overlevering aan, dat Petrus 25 jaar Bisschop van Rome is geweest.
In het jaar 1558 bepaalde Paulus IV, dat het feest van de inbezitneming van de Heilige Stoel in Rome door de H. Petrus op 18 januari plechtig gevierd zou worden, terwijl men 22 februari de stichting van de Kerk van Antiochië, de eerste Kerk, die door Petrus bestuurd werd, vierde.
Sindsdien bestaat er in de Kerk een dubbele viering van de Petrus’ Stoel.
De eerbiedwaardige Stoel van Petrus, die zich in de vijfde eeuw in de doopkapel van de Sint Pieter bevond, wordt heden in de abscis van de Sint Pieter bewaard.
 

Afbeelding invoegen

De kostbare relikwie bestaat alleen nog uit enkele stukjes hout, die sinds overoude tijden door ivoren platen bijeengehouden worden, waarop zich afbeeldingen bevinden.
Helaas kan de Paus nu niet meer op deze oude cathedra plaats nemen, omdat ze in de renaissance tijd in een reusachtige reliekhouder (van Bernini) werd ingesloten.
 
De Kerk van Rome: Het feest van heden heeft voor ons Liturgisch meeleven een betekenis.
Zijn wij ons bewust, dat onze gehele Liturgie eigenlijke een Liturgie is van de stad Rome.
Wij vieren voor een het merendeel heiligen van de stad Rome; wij vieren Kerkwijdingen van de Godshuizen: Ja, bij de viering van de verschillende staties, brengt de Liturgie ons bijna honderd maal in het jaar in de stad Rome, om daar (in gedachten) met de Bisschop van Rome de Heilige Geheimen van de Mis te vieren.
Nu komt het er op aan, dat wij ons op geestelijke wijze kunnen inlijven, zodat de Kerk van Rome werkelijk ons Bisdom wordt.
Zo eist het de tegenwoordige ontwikkeling van de westerse Liturgie.
Het had anders kunnen zijn.
Indien de Liturgie de lijn van de drie eerste eeuwen gevolgd had, dan hadden wellicht de verschillende volkeren een eigen patriarchaat met een eigen liturgie gehad, waaraan zij zich gemakkelijker hadden aangepast.
Maar wij moeten rekening houden met de toestand, zoals die nu eenmaal is.
Het is zaak het eens te zijn met de Kerk van Rome; in onze parochiekerk moeten wij dikwijls de kerk van Rome zien en met de Bisschop van Rome de Heilige Geheimen vieren.
Zo worden wij met de liturgie van Rome vertrouwd.
Welk onderscheid bestaat er nu tussen het feest van vandaag en het feest van Petrus & Paulus?
Daar vieren wij de apostel en eersten Stedehouder van Christus, de Paus van de wereldkerk, vandaag vieren wij de bisschop van de Kerk van Rome, waarin wij ingelijfd zijn (daarom in het brevier het gemeenschappelijke van de bisschop).
Het is dus een soort huiselijk feest van onze roomse liturgie.