Rozenkransgebed

Een rozenkrans is een gebedssnoer.
Het bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed.
Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (20 maal) en het Weesgegroet (200 maal) door de rozenkrans vier maal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis.

Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofs 'geheimen', of mysteries.
Er zijn er 15 van.
Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen.  
Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de bijbelboodschap.


De geheimen zijn:

De blijde geheimen: (maandag en donderdag)
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
Jezus wordt in de tempel opgedragen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden

De droevige geheimen: (dinsdag en vrijdag)
Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
Jezus wordt gegeseld
Jezus wordt met doornen gekroond
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
Jezus sterft aan het kruis
 
De Glorievolle geheimen: (woensdag, zaterdag en zondag)
Jezus verrijst uit de doden
Jezus stijgt op ten hemel
De heilige Geest daalt neer over de apostelen
Maria wordt in de hemel opgenomen
Maria wordt in de hemel gekroond