Rotsvast geloof

Broeders en zusters,
Mensen kunnen heel verschillend zijn.
Twee uitersten leren wij vandaag in het evangelie kennen.
Twee verhalen van mensen die te lijden hebben en er toch heel verschillend uitzien.
We weten allemaal dat het lijden verschillende vormen kent.
In het evangelie zien we twee verschillende vormen lijden.
Allereerst zien we de overste wiens dochter is gestorven en veel verdriet heeft en als tweede een vrouw die al twaalf jaar lang te lijden heeft onder bloedvloeiingen.
Toch hebben deze twee totaal verschillende vormen van lijden een overeenkomst, de radeloosheid waarin beiden verkeren.
Ze hebben geen hoop en uitzicht meer.
Toch geloven ze dat Christus hen kan genezen en met een rotsvast geloof gaan naar Hem toe.
Dan ontmoet Jezus beiden, maar op een hele verschillende manier.
 

Afbeelding invoegen

De vrouw met de bloedvloeiingen heeft zo’n groot geloof, dat ze Jezus niet durft aan te spreken om Hem te vragen of Hij haar wil genezen.
Maar ze is er zeker van dat een aanraking van Zijn mantel al genezing kan brengen.
"Als ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik genezen! ”
Zo groot was haar geloof.
De overste daarentegen pakt het heel anders aan, hij is heel direct en vraagt of Jezus naar zijn huis wil gaan.
Het klinkt bijna als een bevel.
"Heer, zo juist is mijn dochter gestorven; maar kom, en leg haar de hand op; dan zal zij weer leven.”
Zo stellig en zeker is ook zijn geloof, hij kent geen enkele twijfel.
Jezus gaat met hem mee naar zijn huis en treft er niet alleen het overleden dochtertje aan, maar ook fluitspelers en een weeklagende menigte.
"Gaat heen; want het meisje is niet dood, maar slaapt.”
De fluitspelers en de omstanders geven Jezus geen enkele kans, erger nog: ze lachen Hem uit!
Deze houding verhindert dat zij getuigen zijn van een mystieke ontmoeting tot Christus en het meisje.
Christus verwijderd de menigte en gaat het huis binnen.
Hij raakt het kind aan en zij komt tot leven!
Twee totaal verschillende vormen van aanpak, maar beiden met een rotsvast geloof.
Als wij zo’n geloof kunnen opbrengen, gaat ook Jezus met ons mee en kunnen we genezing ontvangen en een nieuw leven beginnen.
We moeten van God zonder enige twijfel aannemen hetgeen Hij ons geeft.
Dat is ook het grote voorbeeld van de vrouw met bloedvloeiingen en de overste, wiens dochter was overleden.
Het gaat niet in de eerste plaats om een lichamelijke genezing of zelfs een gestorven dierbare terugkrijgen, maar met geloof en vertrouwen aannemen dat alles uiteindelijk goed zal komen, wanneer we met Christus verbonden blijven.
Dat gelovig vertrouwen is onze levensopdracht.
Amen.
 
Hans Smits